Projectmanagement

Projectmanagement

Het team van Cobelpro staat eveneens te uwer beschikking voor het beheer van diverse onroerende projecten.

Volgende aspecten zijn hierin doorslaggevend:

  1. Projectmanagement vermindert de kosten aan een project
  2. De projectmanager treedt op in de plaats van de klant

De projectmanager vermindert de kosten van een project:

Dankzij de oordeelkundige en diepgaande voorbereiding van projecten, streven wij ernaar in nauwe samenwerking met onze klanten, de duur van de werkzaamheden in alle stadia te verminderen zodat het project sneller in de gebruiksfase kan komen.

De uitvoeringskosten van het project worden beter onder controle gehouden, er wordt nauw toegezien op de kwaliteit van het geleverde werk en de gebruikte materialen, de rendabiliteit wordt verhoogd en de exploitatiekosten worden gereduceerd.

De projectmanager treedt op in de plaats van de klant:

De klant wordt volledig ontlast van de projecten en wordt door ons vertegenwoordigd, volledig volgens zijn wensen, in alle stadia van het project, van ontwerp over studies, tot uitvoering en bijstand bij de oplevering.

In een constante interactie tussen bouwheer, uitvoerders en ontwerpers wordt Cobelpro het centrale aanspreekpunt van alle partijen die bij de uitvoering van een project zijn betrokken.

Voordelen voor de vastgoedeigenaar:

  • Eén centraal aanspreekpunt.
  • Volledige overname van de opvolging van de projecten
  • Beperking van de risico’s
  • Controle van de bouwkosten
  • Vermindering van de exploitatiekosten
  • Beperking van de duur van de werken
  • Verbetering van de kwaliteit