Vastgoedbeheer

vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Steeds meer eigenaars van zowel kantoorgebouwen, winkels, semi-industriële complexen als logistieke gebouwen en appartementen vertrouwen ons het beheer van hun eigendommen toe.

Onze klanten doen een beroep op ons om de werking, de instandhouding en de exploitatie van hun eigendommen te verzekeren en te optimaliseren.

Als vertrouwenspersoon en partner van onze opdrachtgevers behartigen wij hun belangen zowel op administratief, als op financieel en technisch vlak.

Als vastgoedbeheerder biedt Cobelpro een uitgebreid dienstenpakket aan, dat wordt onderverdeeld in drie hoofdthema’s:

Onze helpdesk staat ter beschikking van onze klanten en behandelt al hun vragen.
Ook buiten kantooruren biedt een permanente dienst de noodzakelijke opvolging.

Contact pagina

Cobelpro als Vastgoedadviseur

Het administratief beheer omvat onder meer:

 • Bewaring en opvolging van alle contractuele documenten zoals huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, reglement van inwendige orde, enz…
 • Bijstand bij het opstellen en toezicht op de naleving van contracten
 • Opvolging van huurwaarborgen
 • Beheer van verzekeringspolissen en opvolging van schadegevallen
 • Bewaring , opvolging en wanneer nodig, verlening van bijstand bij het hernieuwen van alle wettelijk vereiste vergunningen, attesten, enz…
 • Regelmatig overleg met huurders en verhuurder

Het financieel beheer omvat onder meer:

 • De periodieke opvraging en indexatie van huurgelden
 • De opvolging van de betalingen van huurgelden
 • De eventuele doorrekening van onroerende voorheffing
 • Het centraliseren, controleren en betalen van binnenkomende facturen
 • De provisionering van servicekosten
 • Het opstellen van periodieke afrekeningen van gemeenschappelijke lasten
 • De opvolging van de betaling van deze afrekeningen
 • Het voorleggen aan de eigenaar van de nodige financiële overzichten en prognoses inzake huurinkomsten en uitgaven.
 • Het periodiek voorleggen aan de eigenaar van geactualiseerde overzichten van de huurtoestand van het gebouw met vermelding van kritische data en te voorziene acties.

Het technisch beheer omvat onder meer:

 • Het toezien op de goede werking en het preventief en curatief onderhoud van het gebouw en de technische installaties
 • Het uitwerken van voorstellen, budgetten en voorzieningen voor onderhoudsprogramma’s en verbeteringen aan het gebouw
 • Het opvolgen van deze onderhoudsprogramma’s
 • Het adviseren van de eigenaar bij de selectie en de aanstelling van onderhoudsfirma’s, leveranciers en aannemers.
 • Het laten uitvoeren van de vereiste periodieke controles en keuringen.
 • Het laten uitvoeren van plaatsbeschrijvingen bij in- en uittrede van een huurder