Projectmanagement

Projectmanagement
banner

Voordelen voor de klant

  • Eén centraal aanspreekpunt
  • Volledige overname van de opvolging van de projecten
  • Beperking van de risico’s
  • Controle van de bouwkosten
  • Vermindering van de exploitatiekosten
  • Beperking van de duur van de werken
  • Verbetering van de kwaliteit

02. De projectmanager treedt op in de plaats van de klant

De klant wordt volledig ontlast van de projecten en wordt door ons vertegenwoordigd, volledig volgens zijn wensen, in alle stadia van het project, van ontwerp over studies, tot uitvoering en bijstand bij de oplevering.

In een constante interactie tussen bouwheer, uitvoerders en ontwerpers wordt Cobelpro het centrale aanspreekpunt van alle partijen die bij de uitvoering van een project zijn betrokken.

Projectmanagement

03. Projectmanagement vermindert de kosten aan een project

Dankzij de oordeelkundige en diepgaande voorbereiding van projecten, streven wij ernaar in nauwe samenwerking met onze klanten, de duur van de werkzaamheden in alle stadia te verminderen zodat het project sneller in de gebruiksfase kan komen.

De uitvoeringskosten van het project worden beter onder controle gehouden, er wordt nauw toegezien op de kwaliteit van het geleverde werk en de gebruikte materialen, de rendabiliteit wordt verhoogd en de exploitatiekosten worden gereduceerd.

Projectmanagement

Volbrachte projecten

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan